Regulamin

I. Informacje ogólne

1. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i noclegu w Zakopanem prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

II. Zasady rezerwacji

1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 24h – w tym czasie musi wpłynąć na podane konto ustalona wcześniej zaliczka, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 24h rezerwacja będzie anulowana.

2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Willi Gardenia

III. Anulowanie rezerwacji

1. W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie.

IV. Warunki umowy najmu

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.

2. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.

3. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.

4. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

5. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

6. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

7. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

8. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji.

Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo o każdym przekroczeniu tej liczby. W takiej sytuacji Willa Gardenia powiększy odpowiednio ustaloną opłatę za udostępnienie apartamentu o koszt zakwaterowania dodatkowej osoby wg. aktualnego cennika.

9. Cena – podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 2 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.

10. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego. Niezastosowanie się powyższego zakazu skutkować będzie karą pieniężną nałożoną niezwłocznie na gościa hotelowego w wysokości 200 PLN. Zakaz ten dotyczy zarówno gości hotelowych jak i osób odwiedzających.

11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

12. Dzieci na terenie Hotelu nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.

13. Personel obiektu jak i właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a może także żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

14. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz innych używek, niezastosowanie się powyższego zakazu skutkować będzie karą pieniężną nałożoną niezwłocznie na gościa hotelowego w wysokości 200 PLN. Zakaz ten dotyczy zarówno gości hotelowych jak i osób odwiedzających.

15. ZABRANIA SIĘ POSIADANA I UŻYWANIA W POKOJACH WŁASNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO GOTOWANIA I OGRZEWANIA.

V. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 2.

1. W obiekcie noclegowym można przebywać z dzieckiem do lat 2, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowej pościeli. Na każdego opiekuna może przypadać tylko jedno dziecko, którego pobyt jest bezpłatny. W momencie, gdy liczba dzieci uprawnionych wiekowo do bezpłatnego pobytu przekracza liczbę opiekunów ich pobyt automatycznie liczony jest jako pobyt odpłatny.

VI. Opłata za zwierzęta

1. Istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 25 zł za dobę/w ustalonym wcześniej z właścicielem apartamencie, a jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VII. Pozostałe ustalenia

1. Willa Gardenia nie odpowiada za rzeczy wartościowe: pieniądze, biżuterię, sprzęt elektroniczny i inne mienie pozostawione przez Klienta w apartamencie zarówno podczas jego pobytu jak i po opuszczeniu apartamentu.

2. Willa Gardenia nie ponosi odpowiedzialnosci za samochód pozostawiony na parkingu nie strzeżonym przy budynku.

3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

VIII. Sauna

1. Sauna w obiekcie działa wyłącznie w godzinach na którą klient sobie ją zamówi. Nie jest włączona cały czas.

2. Aby skorzystać z sauny należy powiadomić właściciela co najmniej godzinę wcześniej, ze względu na czas rozgrzania sauny.

3. Z sauny można korzystać w godzinach: (włączenie sauny 8:00) 9:00 do 22:00(wyłączenie sauny)